Skeiv Verden / Queer World

MANDAG 16. SEPTEMBER KL 17:00

Introduseres av leder i Skeiv Verden, Susanne Demou Øvergaard

TWO GIRLS AGAINST THE RAIN
En fengslende, modig og rørende film om et lesbisk par i Kambodsja. Kvinnene har kjent og elsket hverandre siden før Røde Khmer tok makten og deretter skilte dem ved makt. Det sterke båndet mellom dem har gitt dem styrke til å gjennomgå all motstand, inkludert fra sine egne familier.

A captivatingly courageous and touching film about a lesbian couple in Cambodia. The two women have known and loved each other since before the Khmer Rouge gained power and then separated them. Their deep bond and their strength have helped them overcome all kinds of resistance, including that of their families.

Kambodsja/Cambodia 2012, 11 min
Regi/Dir: Sopheak Sao
Khmer tale, engelsk tekst / In Khmer w/ Eng. subOTHER NATURE
Nepal er i gang med å lage en ny grunnlov. I et land med mer enn 600 politiske partier, skal det etter 240 års monarki omstilles til republikk, og som det første land i verden innføres det en lov som garanterer rettigheter for mennesker av “det tredje kjønn”.

Det tredje kjønn refererer til tilstedeværelsen av andre identiteter som utfordrer ideen om at kjønn kun er delt i to: maskulin og feminin, et hinduistisk konsept kalt Tritiya Prakriti.
Filmen følger en gruppe tredjekjønnsaktivister på pilgrimreisen til Himalayas Muktinah-tempel hvor de skal be for kjønnslikestilling og gir et dypt innblikk i de nepalske LHBT-aktivistenes personlige historier. I tillegg reflekterer sør-asiatiske kunstnere, politikere, advokater og religiøse ledere rundt politikk og etikk forbundet med kjønnsnøytralt ekteskap og det tredje kjønn.

Other Nature chronicles Nepal’s passage of the first law guaranteeing third gender rights in the world, as the country transitions to a republic after 240 years of monarchy. Nepal is in the midst of building a constitution, with more than 600 political parties.

Third gender refers to the presence of identities that challenge binary divisions of gender, a Hindu concept known as Tritiya Prakriti.
Other Nature documents the pilgrimage of third gender activists to Muktinath temple in the Himalayas, to pray for gender equality. The film gives us an in-depth look into the personal stories of Nepali LGBT human rights activists, as well as reflections from South Asian artists, politicians, lawyers and religious figures on the politics and ethics of same-sex marriage and the third gender.USA 2012, 56 min
Regi/Dir: Nani Sahra Walker
Nepali tale, engelsk tekst  / In Nepali w/ Eng. sub


MY WARDROBE, MY RIGHT
I Guyana er det en kriminell handling for menn å kle seg i kvinneklær, og omvendt. I 2009 utførte politiet et raid og arresterte bl.a Peaches og Gulliver, som her deler sine historier. Vi møter representanter for Guyanas Society Against Sexual Orientation Discrimination (SASOD), samt menneskerettighetsadvokat Gino Persaud som representerer gruppen som tar staten til retten for å avskaffe en lov som henger igjen fra kolonitiden.

In Guyana, cross-dressing is a criminal act. In 2009, the police enforced a crackdown and two of the victims, Peaches and Gulliver, share their stories. Sharing their views are representative of SASOD and one of the human rights attorneys, Gino Persaud, representing the litigants in the constitutional suit against Guyana’s law, which dates back to colonial times.

http://www.sasod.org.gy

Guyana 2011, 20 min
Regi/Dir: Neil Marks / SASOD
Engelsk tale, utekstet / In English