24 Hitchhikers

På 1960- og 70-tallet plukket en skjult homofil vitenskapsmann opp haikere. Mange ble hans venner og poserte for kameraet hans, og bildene av dem er nå en meditasjon rundt lengsel, forandring og flyktig intimitet mellom menn.

In the 1960s and ’70s, a closeted scientist befriended many hitchhikers.
Many of the men modelled for him, and their images are now a meditation on longing, transformation, and fleeting intimacies between men.

USA 2013, 5 min
Regi/Dir: Paul Detwiler
Uten tale / No dialogue

 

Vises foran / Precedes: BIJOU (Sept. 16), IT'S ALL SO QUIET (Sept. 19)