Side by Side LGBT Film Festival, St. Petersburg

SØNDAG 14. SEPTEMBER KL 15:00

INNTEKTENE FRA BILLETTSALGET VIL GÅ DIREKTE TIL SIDE BY SIDE, SOM TIDLIGERE I ÅR BLE DØMT OG BØTELAGT UNDER RUSSLANDS NYE "FOREIGN AGENTS"-LOV.

Side by Side ble grunnlagt i 2007 i St. Petersburg, Russland. Året etter gjorde de et historisk forsøk på å arrangere Russlands første LHBT filmfestival: et banebrytende arrangement med mål om å direkte utfordre den utbredte intoleransen, fordommene og vold rettet mot seksuelle minoriteter, som så ofte og åpenlyst uttrykkes i det russiske samfunn. Festivalen møtte sterk motstand og arrangementene måtte flyttes til et hemmelig sted. Andre forsøk i 2009 ble en suksess, med rundt 2000 besøkende fra både LHBT-miljøet og det ordinære publikum.

Menneskerettigheter
Side By Side engasjerer seg stadig i menneskerettighetssaker og arbeider for et tolerant samfunn hvor seksuelle minoriteter, individets rett til frihet og å ta sine egne valg blir respektert og beskyttet. Deres ønske er et samfunn hvor alle lever fritt og uten frykt, et samfunn som i alle ledd fremmer menneskerettigheter og aksepterer og respekterer mangfoldet av menneskers seksualitet og kjønnsidentitet.

Besøk og kortfilm
Vi er svært glade for at kreftene bak Russlands eneste skeive filmfestival, Manny de Guerre og Gulya Sultanova, kommer til Oslo! I samtale med statsviter og Russlandkjenner Ragnhild Holmås vil de snakke om arbeidet med festivalen og situasjonen for skeive i Russland. www.bok-o-bok.ru