Facing Mirrors

SØNDAG 16.09 KL 22:00 OG ONSDAG 19.09 17:00

Facing Mirrors er den første iranske spillefilmen med en transkjønnet karakter, og en historie om et vennskap som utvikles tross sosiale barrierer og religiøse overbevisninger.

Rana lever et tradisjonelt liv i dagens Iran, men bryter tabuer ved å kjøre taxi for å dekke en gjeld ektemannen sitter i fengsel for. En dag plukker hun opp Adineh, eller Eddie, som er på rømmen fra sin far, som vil tvangsgifte henne. Målet er å få et pass slik at hun kan forlate Iran og reise til Tyskland for å leve det livet hun ønsker. Rana forsøker å hjelpe, men får panikk da hun oppdager at Eddie er trans. Dermed kommer en rekke farlige konflikter til overflaten.

En imponerende og modig debut fra Negar Azarbayjani, som med denne filmen vant prisen for Beste Spillefilm under Frameline36 i San Francisco i år.


Facing Mirrors is the first Iranian film with a transgender main character, in a story of an unlikely friendship which develops despite social barriers and religious convictions. Rana is a traditional wife and mother, even though she's challenging the norms by working as a cab driver in order to pay off her imprisoned husband’s debt. By chance she picks up Adineh, or Eddie, on the run from a father who wants to marry her off against her will, and who is desperately trying to obtain a passport so that she can leave the country. Rana attempts to help, but when she realizes that Eddie is transgender, she panics, and a dangerous series of conflicts arises.

This impressive and brave debut by Negar Azarbayjani won the Best Feature Award at Frameline36 in San Francisco in June.

AYNEHAYE ROOBEROO
Iran 2011, 101 min
Regi/Dir: Negar Azarbayjani
Med/Cast: Shayesteh Irani, Ghazal Shakeri, Homayoon Ershadi, Nima Shahrokh Shahi, Maryam Boobani
Farsi tale, engelsk tekst / In Farsi with English subtitles