Fokus 2012

LHBT- OG MENNESKERETTIGHETER I UGANDA, PALESTINA OG ISRAEL, OG JAMAICA

Vi viser i år tre sterke filmer under denne paraplyen; Call Me Kuchu er et gripende portrett av den tidligere lederen av Sexual Minorities Uganda (SMUG), David Kato, og deres kamp mot myndighetene i landet og deres ”Anti-homosexuality bill”. The Invisible Men ser på situasjonen for homofile i Palestina og hvordan de som klarer å rømme til Israel må leve i skjul for en stat som ikke vil innvilge dem asyl på menneskelig grunnlag.
Taboo...Yardies gir oss innblikk i Jamaicas samfunn i møte med de som forfølges, de som er grunnleggende imot homofili, samt representanter for myndighetene.

Tre filmer som hver for seg tar for seg situasjonen for LHBT-befolkningen på tre ulike steder i verden.
Først ut i denne fokusserien er Call Me Kuchu, etterfulgt av Taboo...Yardies og The Invisible Men.

Det vil bli samtaler med representanter fra alle filmene i etterkant av visningene.FOCUS 2012: LGBT- AND HUMAN RIGHTS ISSUES IN UGANDA, PALESTINE & ISRAEL, AND JAMAICA

This year we focus on three powerful documentaries: Call Me Kuchu is a gripping portrait of Sexual Minorities Uganda’s (SMUG) former leader David Kato, and the battle against their government’s ”Anti-Homosexuality bill”.
In The Invisible Men we learn about the situation for homosexuals in Palestine, and how those who manage to escape to Israel must live in hiding in a state that refuses to grant them asylum on humanitarian grounds. Taboo...Yardies takes us to Jamaica, where we meet the persecuted, those who condemn homosexuality, as well as government representatives.

Three films looking closely at the situation for LGBT people in three different parts of the world.
First up is Call Me Kuchu, followed by screenings of Taboo...Yardies and The Invisible Men. After each screening representatives from each film will be present to talk to the audience.

Støttet av Fritt Ord, Takk til LLH og Skeiv Verden