The Invisible Men

SØNDAG 16.09 KL 16:00

Regissør Yariv Mozer har med The Invisible Men satt søkelyset på en situasjon få ønsker å snakke om: situasjonen for homofile i dagens Palestina.

Forfølgelse, tortur og drapstrusler gjør at mange flykter til homovennlige Tel Aviv. Tross Israels ønske om å fremstå som Midtøstens mest LHBT-vennlige stat er det derimot umulig for disse palestinerne å få asyl, og de blir tvunget til å leve i skjul, som usynlige menn.

Mozer har fulgt Abdu, Faris og Louie, tre unge menn i Tel Aviv, hvis eneste mulighet for å leve et åpent og fullverdig liv er å søke asyl utenfor Israel, og forlate sin identitet, kultur og sitt folk.Director Yariv Mozer tells a story not many are willing to address openly: The reality faced by gay Palestinians today. Persecution, torture and death threats force them to escape to Tel Aviv. Despite Israel’s wish to be seen as the most LGBT-friendly state in the Middle East, it is impossible for these Palestinians to be granted asylum, and they are forced to live in hiding, like invisible men. Mozer follows Abdu, Faris and Louie, three young men in Tel Aviv, whose only option for living openly, as themselves, is to seek asylum outside Israel, abandoning their identity, culture and their people.

Abdu Rawashda vil være tilstede.
Abdu Rawashda will be present

GVARIM BILTI NIRIM
Israel 2012, 69 min
Regi/Dir: Yariv Mozer
Hebraisk, Arabisk, Engelsk tale, engelsk tekst
In Hebrew, Arabic and English with English subtitles

 Støttet av Fritt Ord