Taboo... Yardies

LØRDAG 15.09 KL 15:00

I kjølvannet av vårens Sizzla-konsert i Oslo og protestene som da oppsto, kom denne dokumentaren vår vei. Filmen utforsker inntrykket av Jamaica som et samfunn gjennomsyret av homofobi ved å la innbyggere som er både for og imot homofili og LHBT-rettigheter dele sitt syn på et fortsatt kontroversielt tema i landet.

Filmen gir også stemme til de som har mot til å snakke høyt og åpent om intoleranse og vold mot LHBT-personer, klare brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Regissør Blakes ønske er åpenhet og dialog, og at publikum selv skal avgjøre hvordan de vil se på Jamaicas samfunn, men samtidig levner hun liten tvil om at filmen er en kamperklæring for menneskerettigheter og mot oppfordring og utøvelse av vold mot LHBT-personer på Jamaica.


After Sizzla’s concert in Oslo and the protests that arose, Taboo…Yardies came our way. It explores the perception of Jamaica as a society saturated with homophobia by providing Jamaicans, both pro and con LGBT rights, an opportunity to share their views. Additionally, the film gives a voice to those who dare to speak up about the intolerance and violence towards LGBT people, breaching the individuals basic human rights.

Director Blake is looking to open a dialogue and for us to decide for ourselves how to view Jamaica’s society, but she leaves no doubt that the film is unashamedly pro human rights and against violence being advocated and/or perpetrated against LGBT Jamaicans.

Regissør Selena Blake vil være tilstede
Director Selena Blake will be present

USA 2012, 79 min
Regi/Dir: Selena Blake
Engelsk og patios tale, engelsk tekst
In English and Patios with English subtitles

 


Støttet av Fritt Ord