Ungdomsjuryens uttalelse

Vi som sitter i Skeive Filmers ungdomsjury har fått æren av å dele ut Skeiv Ungdoms filmpris til den beste ungdomsfilmen under festivalen. Den siste uken har vi i juryen hatt gleden av å se en rekke filmer som skildrer ungdom og skeivhet, filmer som handler om alt fra smerten ved å være annerledes til gleden ved å finne seg selv og oppleve andres aksept.

Prosessen med å avgjøre årets vinner har på én måte vært vanskelig, fordi det har vært flere filmer som har tilhørt toppsjiktet. Samtidig har juryen hatt en stor enighet når det kom til utpekingen av den endelige vinneren.

Kriteriene vi har vurdert filmene ut ifra har vært flere. Først og fremst har det vært sentralt for oss at vinnerfilmen tar opp tematikken om ungdom og skeivhet på en slik måte at den blir en viktig film for ungdom å se. I tillegg til dette har det vært avgjørende at filmen har en evne til å fenge ungdomspublikummet, både innenfor og utenfor det skeive miljøet. Dette innebærer tilstedeværelsen av blant annet interessante karakter, troverdige skuespillerprestasjoner og god fortellerkunst.

Det er derfor med stor glede og stolthet at vi overrekker Skeiv Ungdoms filmpris 2011 til Romeos.

Romeos er en film som på mesterlig vis gir en ektefølt skildring av en ungdom sin søken etter egen identitet, vennskap og ikke minst kjærlighet. Filmen klarer kunststykket med å være gjenkjennelig for de med et innsideperspektiv i det skeive miljøet, samtidig som den rører ved følelser som også et bredt publikum kan identifisere seg med. Filmens alvorlige vinkling balanseres elegant med innslag av humor og optimisme. Avslutningsvis ønsker vi å gi en stor honnør til filmens transperspektiv, fordi det setter et etterlengtet fokus på et tema som verden bør få et større innblikk i.