Gun Hill Road

FREDAG 16. SEPTEMBER KL 22:00 // SØNDAG 18. SEPTEMBER KL. 17:00

 

Enrique kommer hjem til sin familie i Bronx etter å ha blitt løslatt på prøve, og finner at mye har forandret seg på de tre årene han har sittet inne. Sønnen Michael har forandret seg på en måte Enrique har vanskelig for å takle, og en kamp er i gang. Moren Judy forsøker å skjerme Michael og holde familien samlet, mens Enrique dras mellom sin rolle som beskytter av familien og sin plass i et hardt samfunn tuftet på macho-idealer.

Gun Hill Road er en sterk og rørende historie med utrolige rolleprestasjoner, som har blitt svært godt mottatt på filmfestivaler rundt om i verden.

Enrique returns to his family in the Bronx after getting released on parole, only to find that much has changed during the three years he was inside.
His son Michael has changed in a way Enrique doesn’t understand, and the battle begins. The mother, Judy, tries to shelter her son at the same time as she wants to keep the family together, while Enrique finds himself torn between being the family protector and what is expected of him in a rough environment based on macho ideals.

Gun Hill Road is a powerful and moving tale, with strong performances from a stellar cast, and it has been very well received at festivals around the globe.

 

USA 2011, 86 min.
Regi: Rashaad Ernesto Green
Engelsk tale, utekstet / Eng w/o sub.
Med: Esai Morales, Harmony Santana, Judy Reyes, Isiah Whitlock Jr.