Fjellet

LØRDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:00

Nora og Solveig er tilbake i fjellheimen hvor de hadde en traumatisk opplevelse to år tilbake. I stedet for å dele og være tilstede i det vonde sammen med Solveig, har Nora lukket seg for henne og holdt det på avstand. Solveig har derfor tatt initiativet til det som blir en lang og vond tur inn i det vakre og ville landskapet, hvor forholdet settes ytterligere på prøve.

Fjellet er en film om sorg og forsoning, der vi etter hvert kommer svært tett på de to kvinnene og avdekker dype sår, skam og fortvilelse. Det er også en film om håp og hvor langt mennesker er villige til å gå for hverandre. Om hvilke kamper man kan møte sammen og hvilke man må kjempe alene.

Nora and Solveig returns to the mountain where they had a traumatic experience two years ago. Instead of sharing and be present in the pain alongside Solveig, Nora has shut down and kept her at a distance.
Solveig initiated this painful trip into the wild and beautiful landscape, where their relationship is further put to the test.

The Mountain is a film about grief and reconciliation, where we experience their deep wounds, shame and despair. It is also about hope and just how far people are willing to go for oneanother, and the battles you fight together or the ones you have to fight alone.

The Mountain
Norge 2011, 79 min
Regi: Ole Giæver
Norsk tale, engelsk tekst / Norwegian w/ eng. sub

Regissør Ole Giæver vil være tilstede.
Director Ole Giæver will be present.