Håkon Liu

Håkon Liu ble født i Kirkenes i 1975 og har norsk mor og taiwansk far. Etter å ha tilbrakt mesteparten av oppveksten i Taiwan, flyttet han tilbake til Skandinavia for å studere ved Kunsthøgskolen i Oslo og ved Filmhögskolan i Göteborg. Liu har regissert flere kortfilmer, blant dem Lucky Blue som vises i Gutteshorts. Hans spillefilmdebut Miss Kicki har blitt mottatt med strålende kritikker.

Håkon Liu vil være tilstede på visningen av Miss Kicki.


Håkon Liu was born in 1975 in Kirkenes, Norway, to a Norwegian mother and Taiwanese father. After spending most of his youth in his father’s country, he came back to Scandinavia to study at Oslo National Academy of the Arts, then at the School of Film Directing in Gothenburg. Liu has directed several shorts, including Lucky Blue (screened in Boys’ Shorts). His feature debut Miss Kicki has received rave reviews.

Håkon Liu will attend the screening of Miss Kicki.


Tilbake