Velkommen til de 20. Skeive Filmer!

Så har altså vi kommet oss over tenåringskneika og er i ferd med å bli voksne. Mye har skjedd på den skeive filmfronten siden vi ble født i 1990, og det skal vi prise oss lykkelige for - men vi skal også rette en stor takk til de som gikk i bresjen...selv med høyst varierende resultat. Produksjonene har blitt bedre og større, og innholdet er spenstig og utrolig variert. Også i år.

Vi har i forbindelse med 20-årsjubileet utvidet festivalen med to dager, og aldri før har vi hatt flere filmer på plakaten, så det er bare å glede seg!

Om du ønsker lettbent komedie, rørende og gripende drama - eller kanskje en kombinasjon av disse, så er du på rett sted!

Og om du som leser dette slettes ikke er så skeiv og tenker at ”dette er ikke noe for meg”, ja, så tar du feil! God film diskriminerer ikke, og skeive har sett utallige filmer på den ”streite sti” uten å ha tatt skade av det.

Vi er svært stolte av årets program og håper og tror at vår entusiasme over årets filmer vil smitte over på dere!

Hjertelig velkommen!